Мањински акционари су мали акционари. Права и њихова заштита

26. 2. 2019.

Корпоративно право у Русији се убрзано развија. Акционарска друштва се приближавају обичним грађанима. Добили су прилику да купују акције путем интернетских ресурса. Мањински акционари су грађани који поседују акције у предузећима, али немају стваран утицај на њихове активности. У овом чланку ћемо се фокусирати на законодавство ове категорије, права и заштиту њених представника.

Дефиниција

Мањински акционари су категорија чија дефиниција не можете наћи у руском законодавству. Она је такође мало проучена у доктрини. Према речима британског научника Пола Дејвиса, мањински акционари су акционари чији удео у капиталу не може да им обезбеди независно доношење одлука. Западна литература пружа много различитих дефиниција овог концепта.

мањинских акционара

Мањински акционар је ентитет који није у стању да учествује у управљању корпорацијом, малим удјелом у којем је власник, и не може бирати своје директоре. Међутим, у Руској Федерацији, овај концепт се често схвата као нешто друго. У интернетском речнику појмова, мањински акционари су сви акционари чији је удео у власништву мањи од 50%. Неки домаћи економисти заговарају стајалиште, према којем је 25% капитала капитала довољно за доношење одлука.

Мањинска права

Закон Руске федерације о акционарским друштвима претпоставља да је 1% капитала у капиталу довољан за учешће на састанку. Поред тога, могуће је поднијети захтјев суду за накнаду штете, које су посљедица дјеловања органа управљања. Акционар, који поседује 2% акција, већ има шири спектар права. Он може додати низ питања на дневни ред и предложити своје кандидате за именовање у управни одбор.

мањински акционар

Још више права власника 10% акција. Они могу сазвати ванредни састанак и прогласити захтјев за обављање ревизије финансијских и економских активности предузећа. Дакле, Закон о акционарским друштвима, иако не издваја засебно мањинске акционаре, већ гарантује њихова права. Међутим, морате разумети да ово друго може само да утиче на доношење одлука у вези са активностима предузећа, удружујући њихове напоре.

Заштита мањинских права

Постоје два начина за решавање спорова између акционара и компаније. Први је интракорпоративни. То укључује преговоре о питањима која утичу на интересе странака и именовање посебних комисија. Користити ову методу за заштиту права мањинских акционара могуће је само ако постоји одговарајући споразум којим се прописује поступак вођења овог поступка.

права мањина

Много чешће је судско рјешавање спорова. Ова процедура је јасно регулисана Арбитражним процесним закоником Руске Федерације (члан 225). Мањински акционари могу уложити жалбу суду на одлуку коју је донела скупштина. Међутим, морамо схватити да је вјероватноћа задовољења такве тврдње изузетно ниска.