Префериране акције

7. 5. 2019.

Приоритетне акције су посебна врста акција компаније која се карактерише вишим статусом. По правилу, услови односа између издаваоца и власника повлашћених акција су унапред договорени. Важно је напоменути да ова врста дионица не може дати право гласа у друштву, или дати већи значај гласању.

Префериране акције

Предности повлашћених акција

Чињеница да ова врста дионица даје власнику одређене повластице може се оцјењивати из наслова. Главна предност ових хартија је у томе што се дивиденде и ликвидациона плаћања исплаћују првенствено повлашћеним акционарима, а тек након тога се врши исплата власницима обичних акција. Ако дивиденде нису исплаћене у одређено време, онда се за приоритетне акционаре они акумулирају и уплаћују у укупном износу. Предности укључују и конвертибилност дионица и могућност њиховог откупа.

Особине исплате дивиденди власницима повлаштених акција

Приоритетне акције генерално имају фиксну дивиденду. На пример, компанија може исплатити дивиденду у износу од 4 рубље. по акцији или емисији акција номиналне вриједности 50 рубаља. и плаћају годишње 8% од тог износа, резултат ће опет бити 4 рубље. по акцији. Да би власници добили исплату дивиденди, компанија мора остварити добит за годину. Ако дивиденде нису биле пријављене у текућој години, оне се касније могу разликовати, узимајући у обзир услове под којима су акције издате.

Префериране акције

Недостаци приоритетних акција

Акције преференцијалног дионичара могу се откупити од стране друштва без навођења разлога, али истовремено се надокнађује штета. Већина власника таквих хартија од вредности немају право гласа.

Врсте повлашћених акција и сврха њиховог пуштања

Обичне и повлашћене акције издаје компанија за прикупљање капитала. Постоји неколико врста таквих хартија од вриједности које се разликују по карактеристикама, а које се користе за привлачење инвеститора одређене категорије. Међутим, инвеститори који улажу у заједничку врсту акција остварују циљеве који се разликују од циљева власника који купују повлаштене дионице.

Стратешки циљеви издавања приоритетних акција

Заједничка и жељена залиха

Врло често менаџмент користи жељене дионице за постизање стратешких циљева. Аналитичари сматрају да издавање таквих акција чини компанију мање атрактивним објектом за апсорпцију од стране других компанија због чињенице да дионице расту у цијени, а укупан износ добити расте. Поред тога, повећава се број акција које држе запослени у компанији. Приоритетне акције, као финансијски инструмент, постају све сложеније, јер разлика између њихових врста и обавеза по њима узрокује додатне тешкоће. Одбор за међународне рачуноводствене стандарде већ је развио низ захтјева за рјешавање овог проблема.