Социјалне институције: њихова улога и задаци у друштву

10. 3. 2019.

Људско друштво је веома сложен и разнолик организам. У процесу њеног формирања и развоја, она неизбјежно поставља захтјеве на ефикасност и одрживост заједничких активности људи. Друштвене институције су средство у рјешавању ових аспеката друштвеног живота. То је њихово формирање и социјалне институције функционисање је била реакција на потребу за оптимизацијом суживота. У ствари, друштвене институције су релативно стабилне форме и врсте друштвене праксе, које имају за циљ организовање друштвеног живота и осигуравање стабилних веза унутар и између друштвених група. Управо та појава производи и санкционише норме људског понашања и међуљудски односи у породици, у образовној институцији, у предузећу, међу пријатељима и познаницима. Он одређује облике односа између различитих група: старијих и млађих, мушкараца и жена, и тако даље. Постоји неколико сфера друштвене активности, од којих свака захтијева свој скуп сличних социјалних парадигми: духовну сферу, политичку, економску и заправо друштвену. Главне друштвене институције повезане су са овим аспектима у многим аспектима. Има их пет.

друштвене институције

Спиритуал

Ови облици настају као резултат развоја духовних вриједности и представљају средство њихове подршке и повећања: цркве, образовних институција, научних центара, институција културе и других.

Политички

Ове друштвене институције осмишљене су да регулишу вршење власти. Такође одредити основна правила и функције јавног образовања (или пред-државног) - права, слободе, судске политичког система плурализам.

Економски

Ово је сфера формације друштвена производња и дистрибуција богатства међу члановима друштва. Сходно томе, у овој области се рађају такви облици интеракције као што су тржиште, приватна својина, производни односи и други.

Стратификација друштвених институција великих друштвених институција

Овде говоримо о правилној подели друштва у различите категорије, у зависности од специфичних параметара: према старости, имовинском статусу, културној припадности, ниши у државној хијерархији, родно заснован. Постоји неколико таквих класификација.

Друштвене институције сродства

Они су везани за породицу и брак, а такође су осмишљени да се баве питањима примарне социјализације деце.

Опште и различите карактеристике

Истовремено, треба напоменути да друштвене институције имају спољне и унутрашње карактеристике. На примјер, ако је правна сфера живота друштва екстерно представљена као скуп одговорних особа и институција, онда је њен суштински дио обрасци понашања, формирање друштвених улога, дефинирање права и дужности особе и грађанина. Међутим, социолози идентификују низ карактеристика и карактеристика које имају све друштвене институције: културне симболе, норме понашања, стварне културне карактеристике које карактеришу институцију.