Историја економских студија: од Бабилона до политичке економије и марксизма

10. 3. 2019.

историја економских студија

Историја економских доктрина сеже хиљадама година. Наравно, економија није одмах дефинисана као научна категорија, али предуслови за то појављују се већ са првим државама, монетарним еквивалентима и нај примитивнијим математичким прорачунима. Већ у модерно доба почеле су се појављивати научне дисциплине које проучавају развој науке. Према томе, хисториографија не разматра у потпуности историјске процесе. Њена тема је проучавање еволуције људских погледа на историјски процес, различите визије истог догађаја. С друге стране, предмет историје економских доктрина је одређени аспект који се односи на настанак и развој различитих економских концепата кроз људску историју.

Источни свет

Као што је већ поменуто, историја економских доктрина потиче из античких времена. Тако су већ у државама Сумер и Вавилон изречене прве мисли у циљу оптимизације економског управљања државом, што је допринијело стварању јаке војске, просперитетне империје и задовољавању амбиција тиранина-менаџера. Економска мисао анциент цхина много тога дугује филозофском историја економије Конфучијево учење, које је значајно допринело формирању такозваног "источног" начина производње. Генерално, у време када су у Европи рођени и умрли антика, феудализам и капитализам, у огромним просторима Азије постојала је потпуно јединствена формација. Овај начин производње карактерисао је готово потпуно одсуство економских односа. Уопште није било трговине, било је општег ропства, где су сви субјекти владара били његови неосновани службеници (док је европски феудал, племић, племић имао неотуђиве привилегије), био одсутан приватна својина на земљи. Овај начин производње карактерисала је посебна, изузетно интензивна експлоатација маса. Наравно, древни локални мислиоци нису приметили ову карактеристику, али управо је то било оправдање ваљаности такве државни систем Сродна историја економских учења Истока: божанско порекло тиранина, сервилност, ропство као врлина, и тако даље.

Европски свет

Као што је већ поменуто, историја економских доктрина Европе уско је повезана са измјеном производних формација. Тако је у антици велика група робова имала одлучујућу улогу у економији било које државе, на којој су се одмарали добробит земље и њени слободни грађани. У древној Грчкој се појавила историја економска наука. Научна обележја добила су јој списи Ксенофона, Аристотела, Платона.

Средњи вијек

предмет историје економских студија У доба средњег века, економска мисао је доживљавала период догматизма и обрастао канонима хришћанске религије, што је потврђивало феудалну структуру друштва и природне производње. Управо у том периоду мајстори су дошли на идеју разумне поделе рада, која је касније постала најјачи стимуланс економског развоја.

Нев тиме

Свеобухватно оживљавање економске мисли одвија се заједно са другим сферама хуманизма. У 18. веку, класична политичка економија Адама Смитха и Давид Рицардо у 19. веку настала је марксистичка економија. Поред ових основних учења за савремени свет, до данас су настале и многе друге струје: кејнзијанизам, монетаризам, физиократија, маргинализам и други.