Врсте економских система

10. 3. 2019.

Према једној од најфундаменталнијих студија људских заједница, типови економских система и производних односа су одлучујући у обликовању имиџа друштва, његових цивилизацијских принципа, духовних тежњи и научног развоја. Ово је марксизам. И мада је овај концепт у последњим деценијама значајно дискредитован, сама доктрина је показала низ погрешних одредби које су откривене покушајима да се она оствари у пракси, међутим, марксизам остаје један од најважнијих концепата у савременом научном свету. И уз рационалност и потпуност слике историјског процеса, коју је предложио Карл Маркс, врло мало алтернативних концепата може се расправљати до данас. Конкретно, једна од основних тврдњи да производне снаге одређују карактер друштва налази одговор у умовима модерних политолога и историчара. А социолози непроменљиво издвајају економску сферу као једну од најважнијих у процесу људских интеракција (заједно са политичким, духовним и друштвеним). С друге стране, класификација економских система одвија се у зависности од природе тих односа производње и размене, као и од процеса дистрибуције и потрошње. У току такве анализе научник треба да обрати пажњу социјална структура друштва, који контролише производни процес, који има примарни приступ ствараним материјалним добрима, којим путем од појаве до потрошње и тако даље. Типови и модели економских система се обично деле. врсте економских система у четири категорије.

Традиционално

Већина древних типова економских система у различитим дијеловима свијета могу имати своје особине, али сувремени знанственици их сматрају заједничким у темељним питањима организације. Овај модел се назива традиционалним. Карактеристично је за неразвијена друштва у којима друштвени табу живота остаје снажан, не само на културу и право, већ и на економију. Односно, главна питања економске регулације решавају се у складу са традицијама и интересима хијерархије.

План командовања

класификација економских система

Најпознатији типови економских система у савременом свету су социјализам са својим планску економију и либерализам са својим тржиштем. Планирани систем карактерише концентрација свих економских институција (банака, производних погона, фабрика) и процеса (цијена, плаћа) у рукама власти. С једне стране, даје држави могућност да све силе усмјерава у интересу читавог друштва, да промовише раст социјалних гаранција. Међутим, исти систем у пракси је у више наврата показивао економски волонтеризам.

врсте и модели економских система Маркет

Овде главну улогу имају велике и мале компаније и предузетници са слободом конкуренције и располагања. економских ресурса. Влада се практично не мијеша у природни ток тржишних процеса, остављајући иза себе само неке елементе фискална политика. Међутим, такав модел, поред ревитализације производње, води и све већој стратификацији имовине. Малобројне компаније постају све богатије због бројних радника и купаца који су све сиромашнији. Поред тога, одрасле транснационалне корпорације временом почињу да интервенишу у друге сфере јавног живота, осигуравајући сопствене интересе.

Микед

Мешовита економија подразумијева такав уређај у којем тржиште и планирани типови економских система, односно њихови појединачни елементи, дјелују заједно унутар једног државног ентитета. Таква влада настоји да узме најбоље од два модела и да је примени у пракси: држава подстиче рад на слободном тржишту и предузетничку иницијативу, али задржава бројне секторе економије и ефикасне полуге за управљање тржиштем. Већина прогресивних држава света данас је изабрала управо такав систем.