Бруто добит је продуктиван показатељ активности

10. 3. 2019.

Бруто добит је разлика између добитака. у готовини и трошак производње, продају на тржишту. Важно је не мешати овај појам са концептима оперативног профита и нето прихода. На крају крајева, оперативни профит је профит пре него што се плаћају камате на кредите, порезе и казне, а нето приход је бруто добит плус трошак продате робе, односно разлика између укупног прихода од продаје и вредности враћене робе. Да бисмо то схватили у наше вријеме потребно је не само економиста, већ и сваког образованог човјека који жели постићи успјех у животу.

Бруто добит у руском законодавству

бруто добит Дефиниција овог концепта може се наћи у пореском законодавству Руске Федерације, посебно у Закону о порезу на добит. Према његовим речима, бруто добит је скуп прихода (губитака) добијених од продаје основних средстава, радова, услуга, робе и било које друге имовине умањене за трошкове тих операција. Међутим, таква дефиниција тешко може задовољити увиђаваног корисника. Бруто добит укључује продају основних средстава, као и разлику између продајне и куповне цијене имовине. Треба напоменути да је у развијеним земљама посебно у Великој Британији и Њемачкој они се односе на капитализирани профит, на који постоји чак и посебан порез.

Утицај операција које се не односе на имплементацију, износ добити

како израчунати бруто маржу Приходи и трошкови за не-оперативне трансакције такође треба узети у обзир приликом израчунавања бруто добити. У рачуноводственој табели рачуна је листа прихода и расхода којима је потребна пажња. Обратите пажњу на чињеницу да се у финансијским извјештајима резултат економских и финансијских активности предузећа назива књиговодствени профит.

Како израчунати бруто профит: методе планирања његовог раста

бруто добит Да би се привреда стабилно развијала, потребно је планирати главне фазе постизања постављених циљева. Прво, морате обратити пажњу на пројектовану добит од продаје робе, услуга и рада. На основу ових података израђује се производни програм, а залихе се допуњавају у складиштима предузећа. Важно је такође узети у обзир у својим прорачунима повећање или смањење будућих стања у току. Када се планира будућност предузећа, важно је обратити пажњу на неопходне трошкове рада и утврдити норме радног времена. Ово узима у обзир доприносе социјалним и пензионим фондовима. На следећој фази се израђују процене. изнад главе у којима се евидентирају фиксни и варијабилни трошкови. Након формирања трошкова производње продатих производа, припремају се два документа: процјена административних трошкова и процјена комерцијални трошкови. И онда је направљен план за повећање профита од продаје робе и организације услуга.