Главне врсте прихода

20. 5. 2019.

Линеарни тип прихода

Врсте прихода, најчешће међу привредним субјектима, су: линеарни и резидуални. врсте прихода Суштина прве врсте прихода је прилично једноставна: приход предузетника зависи од обима обављеног посла. На завршетку реализације активности и зауставља се ток финансија. Ова врста прихода има и предности и недостатке. Позитивна ствар је нормализовани радни дан сигурност запослења и правовремено плаћање зарада. Негативни фактори су: потпуна зависност од послодавца, непотпуна социјална сигурност, присутност ризика у њиховој властитој животној подршци. Значајан дио људи, користећи те или друге врсте прихода, и даље је усмјерен на добивање линеарног облика профита. Постоји категорија грађана који су познати као “самозапослена лица”. То су људи који раде само на себи користећи свој професионалне вјештине. То су правници, адвокати, приватни практичари и приватни таксисти. Међутим, без обзира на самоодређење њиховог радног распореда и одсуство послодавца, они и даље користе такве врсте прихода као линеарне.

Резидуални доходак

Резидуални доходак (познат као "пасивни") карактерише обезбјеђење сталног профита од једнократног посла и одсуство зависности од активности извођача у овом тренутку. врсте прихода појединаца Ове врсте прихода приказују се у облику камата на трансакције вриједносним папирима, прихода од најма од изнајмљених некретнина, ауторских права или кориштења ауторских права. Због примања таквог прихода, особа има финансијску слободу и материјално благостање. Ове врсте прихода појединаца одговарају активностима инвеститора. То су углавном грађани који су блиски “финансијској слободи” и који су у могућности да улажу финансије у разним предузећима у циљу сталне добити у будућности. Они такође имају тенденцију да делегирају своја овлашћења менаџерима, што значајно ослобађа њихово време и труд.

Остала класификација прихода

Врсте прихода организације имају мало другачију подјелу: примарну и секундарну. Први тип је доходак остварен у процесу стварања са накнадном дистрибуцијом националног дохотка на терену материјална производња.врсте организације прихода Они дјелују у таквим облицима: плате и додана вриједност у облику дивиденди, задржана добит процената и ренте. Секундарни или деривативни приходи су приходи организација и предузећа непроизводне сфере у виду зарада, као и разне социјалне накнаде (пензије, осигурање и стипендије). Другим речима, породични буџет се допуњава таквим изворима: плате са различитим материјалним и новчаним потицајима, приходи од производних фактора и предузетништво и незарађене активности.