Монетарни систем: дефиниција и њени главни циљеви

7. 5. 2019.

Монетарна политика: дефиниција монетарни систем

Комбинација одређених мера било које државе у области кредита иу области новчаног промета назива се монетарна политика. Њен главни циљ је да регулише економску активност државе и да истовремено спроведе мере за борбу против инфлације. Управо монетарни систем државе треба да се назива "кредитна експанзија", са фокусом на стимулисање издавање новца и кредитима, или названо "кредитно ограничење" (чији је циљ ограничавање или одвраћање ових индикатора).

Главне карактеристике руског монетарног система

Данас монетарни систем Руске Федерације карактеризира неки недостатак јасноће и конзистентност одређених методолошких приступа. Овај аспект проналази свој одраз у нејасном одређивању главних циљева каматних стопа, недостатку формирања методологије за процјену потражње за новчаним средствима и концептуалним приступима у формирању сличног приједлога, ниској ефикасности управљања државним златним резервама.

монетарни систем Руске Федерације Главни циљеви монетарног система

Свјетска пракса показује да монетарни систем има одређене циљеве који се заснивају на осигуравању индикатора макроекономске равнотеже (економски раст, запосленост, високи услови финансијског тржишта и стабилност цијена). На основу горе наведеног, реализација ових циљева се врши коришћењем монетарни агрегати каматне стопе, инфлације и флуктуације нивоа подршке курс. Од наведених инструмената, Банка Русије посебну пажњу посвећује регулисању каматних стопа.

Монетарни систем: главне методе његове регулације

У специјализованој литератури могу се наћи две главне групе таквих метода: опште, које утичу на тржиште кредитног капитала, и селективне, осмишљене да регулишу неке врсте кредита. Монетарни систем се посебно јасно карактерише општим методама. Стога је примјена рачуноводствених политика најстарији метод кредитне регулације, који се успјешно користи од 19. стољећа. државни монетарни систем Рачуноводствена политика је такође позната под другим именом - дисконтна политика изграђена на стварању услова, према којима централна банка може куповати рачуне од комерцијалних банака. Рачуноводствена политика је директна метода регулације и служи као средство за управљање таквим квалитативним тржишним параметром као трошак кредита. Главни извори таквог кредитирања могу се приписати: ослобођена буџетска средства, формирана због вишка примљених прихода над расходима; слободна новчана средства правних лица; средстава становништва.