Организација криминалне заједнице: чл. 210 Кривичног законика

26. 2. 2019.

) рассматривается как особо опасное деяние. Организација криминалне заједнице (чл. 210 Кривичног закона Руске Федерације ) сматра се посебно опасним чином. То је због различитих фактора. Одговорност долази директно за формирање групе нападача и пооштрава се у присуству отежавајућих околности. Размотрите даље чл. . 210 Кривичног закона Руске Федерације у новом издању . Ст 210 УК РФ

Заједнички знаци акције

У складу са чл. включаются действия по созданию организации для: 210 Кривичног законика укључује радње за стварање организације за:

 1. Заједничка комисија њених чланова једну или више незаконитих радњи.
 2. Управљање уљезима или структурним јединицама које они формирају.
 3. Координација незаконитог понашања.
 4. Успостављање веза између организованих група које делују независно.
 5. Израда планова за извршење аката и стварање услова за њихово спровођење.
 6. Подела сфера утицаја и доходак је незаконито примљена.

Казна

За одређени у првом дијелу чл. действия, совершенные субъектом с использованием собственного влияния на членов групп, а также участие в собрании их лидеров или других представителей для совершения хотя бы одного из приведенных выше деяний, виновному грозит тюремное заключение. 210 Кривичног законика Руске Федерације, радње почињене од стране субјекта користећи свој утицај на чланове група, као и учешће на састанку њихових вођа или других представника да изврше најмање једно од наведених дјела, починиоцу се пријети затвором. Трајање затвора - 12-20 година. С обзиром на околности, суд такође може изрећи новчану казну. Његова вредност може да достигне милион рубаља. или износ прихода грађанина за 5 година. Поред тога, може се одредити и ограничење слободе до 2 литра. Ст 210 УК РФ са коментарима

Отежавајуће околности

За учешће у криминалној заједници, починилац се кажњава издржавањем казне затвора од 5-10 година. Узимајући у обзир околности, суд може грађанину изрећи и новчану казну до 500 хиљада рубаља. или чине његов приход за 3 године, као и ограничење слободе од једне до две године. У случају извршења дјела, за чију је одговорност наведено у тач. 1 и 2 чл. , субъектом с использованием служебного статуса, наказание выражается в виде заключения в тюрьму на 15-20 лет. 210 Кривичног законика , уз употребу службеног статуса, казна се изражава у облику казне затвора од 15-20 година. Кривици се додатно може изрећи новчана казна у износу до 1 милион стр. или у износу прихода за 5 литара. са ограничењем слободе није више од 2 године. Дјела наведена у првом дијелу норме, почињена од стране субјекта који је на највишем нивоу кривичне хијерархије, предвиђају затворску казну у трајању од 15-20 година или доживотно. Члан 210 УК криминална заједница РФ

Нотес

У чл. зафиксирована возможность освободиться от ответственности за приведенные выше деяния. 210 Кривичног законика Руске Федерације је одредио могућност да се ослободи одговорности за горе наведене радње. Да би се то постигло, субјект мора добровољно престати да учествује у групи или структуралној јединици која је део илегалне асоцијације. Ако је учествовао на састанку лидера, вођа или других представника формације, он би такође требао изаћи из њих и активно допринијети заустављању или рјешавању злочина. Ослобађање од одговорности је дозвољено ако, под горе наведеним условима, поступци грађанина неће открити знакове других незаконитих радњи.

Арт. 210 Кривичног законика са коментарима

Посебност ове норме је чињеница да је предвиђена казна за учешће и стварање удружења, без обзира на то да ли је извршено барем једно дјело. Према чл. – сложная структура, в которой состоят граждане, связанные с криминальным миром. 210 Кривичног закона Руске Федерације, криминална заједница је сложена структура у којој су грађани грађани повезани са криминалним светом. Може да креира посебне групе које обављају одређене функције. Конкретно, синдикат може укључивати:

 1. Особље за управљање. Садржи лидере, вође. По правилу, оне формулишу задатке за друге групе. Ст 210 УК РФ састав
 2. Артистс. У ову групу спадају они који директно чине злочине.
 3. Суппорт теам Једноставно речено, она обавља обавештајне активности (идентификује потенцијалне жртве, итд.).

Објецтиве парт

Изражава се у:

 1. Формирање криминалног удружења ради извршења незаконитих радњи (једна или више).
 2. Вођење заједнице или структура унутар ње.
 3. Координација незаконитих радњи.
 4. Формирање стабилних криминалних веза између различитих независних група или у подели сфера утицаја и нелегалних профита.
 5. Учешће на састанцима лидера и других представника удружења. Члан 210 УК РФ у новом издању

Специфицс

Члан 35 Кривичног законика (четврти дио) прописује да се дјело сматра да га је починила организована заједница ако је то структурирано удружење група које дјелују под истим правцем, а његови чланови су уједињени за заједничка кривична дјела усмјерена индиректно или директно на примање финанцијских прихода или других материјалних користи. . Издвајање незаконите добити је промет новца и друге имовине која припада другим особама као резултат незаконитог понашања.

Структура

Дјелује као један од главних знакова удружења, чије је стварање и судјеловање забрањено чл. . 210 Кривичног законика . Структурирано карактерише унутрашња структура групе. Претпоставља се присуство руководећег особља, јединица које имају своју криминалну специјализацију. Поред тога, обезбеђена су посебна правила понашања и интеракције учесника удружења. организација криминалне заједнице ст 210 УК РФ

Мануал

У оквиру криминалне заједнице, она се манифестује у виду вршења управљачких функција у односу на структурне јединице, појединачне чланове или удружење у цјелини. Водич укључује постављање циљева, израду заједничких акционих планова и припрему за подузимање одређених активности. На примјер, то може бити расподјела улога унутар групе, организација материјалне и техничке основе, избор начина за прикривање трагова, легализација примљених прихода, итд.

Субјективни део

Ову страну злочина карактерише присуство директне намере. Као обавезно обиљежје служи посебна сврха. То подразумева заједничко извршење незаконитих радњи тешке или нарочито тешке природе. Крив може бити признат 16-годишњи здрав грађанин. Грађани од 14 до 16 година који су заједно са припадницима заједнице починили злочине одговорни су само за оне радње чија је казна утврђена још 14 година. У трећем делу норме која се разматра, казна се приписује посебном субјекту. Они су службеници (државни службеници) који су починили злочин, користећи за то свој службени статус. У овом случају говоримо о намерном утицају на основу њиховог значаја и ауторитета на друге подређене особе.

Оптионал

Када се квалификује дјело у четвртом дијелу, потребно је утврдити специфичну позицију у кривичној хијерархији грађанина. Она такође одређује у којој мери су његови поступци изражени у стварању и управљању удружењем, његовим одељењима или појединачним члановима. Односи са терористичке / екстремистичке организације.