Структура личности у социологији: приступи студији

2. 3. 2019.

Постоје многе личне теорије. У оквиру различитих наука, приликом дефинисања овог концепта, у први план долазе карактеристике карактеристичне за ово поље знања. Тако, на пример, структура личности у социологији ће се донекле разликовати од његовог разматрања у психолошкој науци. структура личности у социологији

Приступи проучавању личности

С обзиром на личност у систему друштвених односа, треба рећи да је њен концепт представљен са два становишта - формално-логички и дијалектички-логички. Суштина првог је да се особа сматра скупом позитивних квалитативних карактеристика, у својој дефиницији скривени је елемент евалуације. Суштина другог приступа, дијалектичко-логички, је да је личност особа која постоји у друштву, скуп индивидуалних, друштвених и универзалних знакова. Из тога следи да је свака особа особа.

Утицај друштвених институција

Структура личности у социологији карактерише однос човека са друштвом, са социјалне институције утиче на њега. На формирање појединца утичу различити фактори: наслеђе (са биолошког становишта), физичко и културно окружење, групно искуство. Стално сарађујући са представницима различитих друштвених група, особа постаје друштвено биће, тешко му је да одбије да комуницира са другим људима, а то је и практично нереално (изузев пустињака).

Однос и међуовисност појединца и друштва

Е. Гиденс је рекао да је структура личности у социологији последица и резултат друштвених акција, друштво формира личност теорија личности у социологији који, заузврат, ствара друштво. "Немогуће је живјети у друштву и бити слободан од њега", једном је рекао један од класика марксистичко-лењинистичке теорије и није погријешио. Сви процеси и интеракције јављају се управо у друштву и утичу на формирање личности. Тако, дијете које је одгајано према одређеним канонима, било морално или религиозно, често преноси модел свог понашања на одрасли живот као одрасла особа.

Е. Фромм о личности

Структура личности у социологији, према Е. Фромму и његовим сљедбеницима, има стабилност која се може постићи стварањем флексибилних система у друштву које уравнотежују интересе појединца и друштва. Особа има двије потребе - у слободи, аутономији и друштвеној идентификацији.

Личност и друштвени статус

Теорије личности у социологији и разматрање концепта "социјалног статуса". Због сложености односи с јавношћу појединац обавља многе функције, стога заузима много друштвених статуса. Личност је пресек ових функција. Статусе су хијерархијски међусобно повезане у зависности од значаја друштвене институције у којој су формиране. Ако их рангирате, можете одредити престиж. Ова хијерархија је фиксирана у култури, у систему вредности, у скалама преференција. Значај ових функција може бити прецијењен или потцијењен, односно престиж неких професија се мијења.

Личност и друштвена улога

Социјална структура личност у социологији је уско повезана са концептом "друштвене улоге", која делује као нека врста стандарда, модела понашања и ставова. социјална структура личности у социологији Не постоји јединствено тумачење ове дефиниције, али након анализе са становишта социјалне психологије, може се рећи да је улога скуп заједничких значења без којих је немогуће интеракцију у друштву.