Коефицијент аутономије: појам, тумачење, прорачун

4. 6. 2019.

Пре него што инвестира своју уштеђевину у одређени пројекат, сваки инвеститор ће прво желети да анализира главне економске показатеље за извјештајни период као и планирани. Њихов број свакако укључује и коефицијент аутономије, који се често назива и коефицијент финансијске стабилности (независност, власништво, однос полуге, капитал). Свака ревизија не може без ње. економске активности стога се с правом дуго сматра класичним индикатором, који се мора узети у обзир приликом израде било којег пословног плана.
аутономија

Шта показује коефицијент аутономије

Овај индикатор вам омогућава да добијете јасну идеју о томе колико снажно компанија зависи од зајмодаваца. Што је нижи коефицијент аутономије, нижа је финансијска одрживост и обрнуто. Наравно, можете и без кредита у бизнису, али то се догађа врло ријетко. Уосталом, на почетку и проширењу активности или током дугорочног капиталног преуређења производних капацитета, често је потребна велика количина средстава, што сви немају на располагању. Са ове тачке гледишта, недостатак позајмљених средстава може довести до губитка конкурентности или технолошког заостајања за тржишним лидерима. Према томе, ако коефицијент аутономије показује 0, то не значи да је предузеће добро. А шта онда навигирати? Да би се процијенила финансијска аутономија компаније, уобичајено је да се израчунате вриједности успоређују са домаћим и страним стандардима. Наши економисти сматрају да је оптимална вриједност у распону од 0,6 до 0,7. А у светској пракси постоји распон од 0.3-0.4. Ова разлика ће се објаснити чињеницом да је на Западу веома важан углед и благовремено испуњење обавеза према повериоцима у пословању.

финансијске аутономије

Како се израчунава коефицијент финансијске аутономије

Формула за израчунавање овог индикатора је изузетно једноставна: све што треба да урадите је да пронађете везу праведност према укупној активи компаније:

Ка = Цк / Са, где

Цк - укупан капитал, чији је извор збир 490, 640, 650 биланса стања;

Са - укупна актива, која је назначена у ретку 700 обрасца 1 (биланс стања).

Ако је добијена вредност мања од 0,5, то указује на то да фирма има одређене тешкоће са обртним капиталом, а за инвеститора то указује на ризик од инсолвентности, а тиме и на могући губитак инвестиције.

показатељ аутономије

Нијансе

Треба имати у виду да, зависно од индустрије и локације предузећа, коефицијент аутономије може варирати, стога га треба увијек разматрати у динамици или у поређењу са сличним индикатором конкурентских фирми. Што је већи капитални интензитет производње, то предузеће више зависи од дугорочних извора средстава, па би стога удео сопственог капитала требало да буде прилично висок. С друге стране, ако је цена висока специфична тежина сировине и материјали, у овом случају коефицијент аутономије може бити нижи од нормативног.