Састав прекршаја, његов концепт и карактеристике

4. 6. 2019.

Разумевање детаља

Сваки субјективни прекршај је јединствен и има посебне карактеристике. Она је почињена од стране одређеног субјекта, она крши права или легитимне интересе других особа, остварује се на одређеном мјесту, у реалном времену, уз помоћ одвојених предмета. Међутим, упркос јединствености сваког појединачног прекршаја, међу многима се могу наћи слични по својим најважнијим особинама. Да олакша рад агенције за спровођење закона Наука је такву ствар дефинисала као прекршај. То је законодавна структура (модел), спецификација незаконитости. Уопштено, састав кривичног дјела је правни збир правно значајних објективних и субјективних знакова који карактеришу чин као кршење закона. цорпус делицти

Како се састав кривичног дјела разликује од самог кривичног дјела?

Свако кршење закона је феномен стварности. Има много индивидуално дефинисаних атрибута. Истовремено, цорпус делицти је апстрактан концепт и садржи само оне околности које су од правног значаја за њихово проглашавање забрањеним. Он служи као основа за квалификацију акта. Дакле, ови концепти нису идентични. деликт корпуса је Знакови састава кривичног дјела

Постоје четири обавезна знака који карактеришу састав грађанског прекршаја са свих страна. Размотрите сваку од њих посебно.

1. Објецт
Предмет кривичног дјела је увијек оно на што је дјело усмјерено, што узрокује или може проузрочити штету. Увек се појављују односи с јавношћу на које се односи одређена радња или неактивност. На примјер, предмет таквог дјела као што је хулиганство сматра се јавним редом.

2. Објективна страна
Такође је укључено у кривично дело, описује спољну страну незаконитог понашања, као и објективне услове и околности таквог дела. То укључује сам чин, посљедице, као и узрочни однос, мјесто, вријеме, поставку, метод и друге изборне карактеристике.

3. Субјективна страна
Овај критеријум одражава ментални став особе према незаконитој радњи или нечињењу које је починио, као и посљедицама које из тога произлазе. Овај концепт карактерише кривица (намјера или немар цорпус делицти у исто време мотив и сврха.

4. Предмет
Ова карактеристика кривичног дјела описује самог починиоца - кривично правно лице или лице које је достигло одређену доб одговорности, приписано. Сваки од горе наведених симптома је неопходан, одсуство било којег од њих аутоматски искључује присуство прекршаја. На примјер, незаконито дјело које је починио лудак због одсуства субјекта не сматра се таквим. Појава таквог дизајна као цорпус делицти Значајно је помогао у квалификацији и процјени конкретних прекршаја.