Подела ћелија: митоза и мејоза

8. 3. 2019.

Подела ћелија: опште информације

Раст, опоравак, репродукција тела - све зависи од ћелијске деобе. Једноћелијски организми, као и вишестанични организми чије су ћелије недиференциране, суочавају се само са митозом у свом животном циклусу. У сложеној вишестаничној ћелијској подели - митоза и мејоза, два различита процеса. дељење ћелија

Ћелијски циклус

Под станичним циклусом подразумева се цео период ћелије, од њеног формирања као резултат поделе матичне ћелије и завршава се својом поделом. Ћелијски циклус је подељен на интерфазу и митозу / мејозу. Током интерфазе, ћелија је припремљена за поделу. Све у свему, овај период је подељен у три фазе: пресинтетичка, синтетичка и постсинтетичка. Током прве фазе, ћелија акумулира енергију, носи синтеза протеина и припрема се за процес репликације (удвостручавања) ДНК. Репликација се јавља током синтетске фазе - формирају се две хроматиде исте композиције као и родитељ. У постинтетичкој фази се одвија директна припрема за фисију: синтетишу се потребне супстанце за његову реализацију. дељење митотских ћелија

Митотичка ћелијска деоба

Све соматске (неполне) ћелије живог организма улазе у циклус митозе. Процес је неопходан да би се одржала физиолошка, биохемијска и генетичка постојаност састава организма. Митоза је четири фазе поделе. У профази, хромозоми се спирализују и нуклеарна овојница нестаје. Центриоле се разилазе и завршавају на половима ћелије. Почиње формирање вретена. У метафази подељеног вретена се коначно формира, спирални кромосоми се померају на екватор ћелије, њихови центриромери су причвршћени на нити вретена. У анафази се раздвајају центромери, а сваки хромозом постаје два одвојена хроматида. Нити вретена дијеле кроматиде на полове ћелије (двије кроматиде из два различита кромосома на полу). Коначно, у телофази уништава се подељено вретено, формира се нуклеарна овојница, а хромозоми се деспирализују. Цитоплазма је подељена на два дела, што доводи до ћелија кћери. Једна ћелија улази у митозу диплоидни скуп хромозома, као резултат процеса појављују се две ћелије са сличним сетом. митоза и мејоза дељења ћелија

Меиотичка ћелијска деоба

Само сполне ћелије улазе у мејозу. Биолошки значај процеса је очување генетске постојаности потомства услед смањења броја хромозома у току поделе и рекомбинације наследног материјала. Меиоза је две поделе. У профази прве поделе, хромозоми спирализују и хомологни коњугирају (конвергирају) да формирају бивалент. Као резултат коњугације, долази до прелаза - хромозоми размјењују порције. У метафази, анафази и телофази, исти процеси се дешавају као код митозе, али са хромозомима у бивалентима, а не са хроматидима (као резултат, добијају се две ћелије са хаплоидним сетом хромозома). Друга подела мејозе одговара истим процесима као и током митозе. У мејози улази у једну ћелију са диплоидним сетом хромозома, четири се формирају са хаплоидом.