Државни буџет: структура и главне функције

4. 6. 2019.

Државни буџет

Државни буџет је главни финансијски документ земље, који одређује формат развоја привреде у цјелини, приоритете индустријског развоја, технолошку специјализацију државе у системима регионалне и свјетске економије, као и мобилизацијске могућности социјалне политике. Документи ове врсте уређени су по одређеној стратегији у складу са економском доктрином владајуће странке, парламентарне коалиције. У том смислу, очигледно је да, у зависности од исхода избора (у демократским земљама), неки од финансијских приоритета који се односе на пореску политику могу се промијенити. Међутим, стратешке, концептуалне одредбе економског развоја, фиксиране у финансијски показатељи. Иначе, треба говорити о промјени политичког тока земље, али не ио економској политици коју предлаже влада или предсједник.

Државни буџет, структура и приоритети

Функција државног буџета

Свака економска категорија има свој функционални опис. С тим у вези, државни буџет, који има своју структуру, није изузетак. У принципу, он је дужан да одговори на бројна начелна питања за економију - на примјер, како ће се прерасподијелити БДП? Који су финансијски, индустријски и социјални приоритети за текућу банковну годину? Које су карактеристике владине регулативе наведене ове године? Како ће они утицати на структуру и политику пореске управе? Који су ресурси, укључујући и финансијска, планирани да стимулишу развој приоритетних сектора економије? Како ће се финансирати социјални сектор? Наравно, државни буџет мора одговорити на сва ова питања. А како и са каквим садржајем ће се формулисати одговори, зависи специфичне димензије политике: развој производње се стимулише или ограничава, ниво инфлације се контролише, положај националне валуте је ограничен или ослабљен.

Државни буџет. Функције:

- расподјела акумулираних средстава у складу с одабраним развојним приоритетима. Потпуност буџета, а самим тим и дјелотворност активности релевантних државних органа, зависи, између осталог, од тога како је структурирана процедура прикупљања, контроле и редистрибуције пореза, колико добро функционишу трезор, царине и пореске службе;

Структура државног буџета

- контролу процеса прикупљања и коришћења примљених финансијских средстава. Другим речима, све зависи од тога колико ефикасно функционишу пореска полиција и тужилаштво (да ли су заинтересовани за ефикасан и објективан рад);

- институционализација друштвених интереса. Државни буџет усваја парламент, али иницијални нацрт уговора подноси влада. Према томе, ако се нацрт усвоји, то значи присуство парламентарне већине. Влада добија поверење у економску политику. Ако се нацрт буџета одбаци, поставља се разумно питање о одрживости рада владине коалиције (позиција доминантне странке). Није чињеница да ће нови избори морати бити именовани, али је неопходно преговарати с опозицијом;

- функција друштвених информација. По начину изградње државног буџета, средства се редистрибуирају, могуће је пратити степен и степен утицаја различитих лобистичких група, професионалних заједница, па чак и друштвених слојева.