Суштина стратешког менаџмента: концептуалне карактеристике глобалних решења

10. 3. 2019.

Стратешко размишљање као најважнији социо-економски фактор

У протеклих неколико деценија, концепти као што су дугорочно планирање и суштина стратешког менаџмента постали су чврсто успостављени у пословном и економском лексикону. Трендови модерног макроекономског развоја друштва диктирају објективну потребу разматрања различитих проблема. друштвено-економски раст и индустријски развој из перспективе глобалног стратешког размишљања. Свет стално повећава количину научне литературе и наставних помагала посвећених овом опште прихваћеном и најважнијем правцу. економска наука као суштину и циљеве менаџмента у смислу стратешког менаџмента фирми, предузећа, предузећа и комерцијалних организација. У условима оштре конкуренције у свим сферама људске активности, стратешки менаџмент и дугорочно планирање су витални социо-економски елементи неопходни за успјех и просперитет сваке компаније.

Суштина стратешког менаџмента

Три основна питања стратешког управљања

Најважнији задаци сваког предузећа су утврђивање и предвиђање различитих динамичких параметара екстерног економског окружења, тржишни услови, асортиман производа који су најтраженији у датом историјском периоду, опсег услуга, политика цена круг добављача, као и освајање нових тржишта. Суштина стратешког менаџмента углавном се своди на решавање овог опсега кључних задатака и одређивање дугорочних циљева и метода за њихово остваривање. Из тога произилази да је израда јасне, логичке и конзистентне стратегије неопходна за одређивање промишљеног курса ка напретку и економском благостању предузећа, као и за израду акционог програма који ће омогућити постизање жељених резултата. Концепт и суштина стратешког менаџмента у погледу дугорочног развоја предузећа лежи у објективним одговорима на три основна питања:

Појам и суштина стратешког менаџмента

  • Какво је тренутно економско стање предузећа?
  • Шта би требало да буде у временском интервалу од пет или десет година?
  • Које су методе и технике за постизање жељеног?

Суштина и циљеви менаџмента

Циљеви и методе

Одговор на прво питање захтева од топ менаџера добро разумевање свих суптилности тренутне ситуације не само унутар предузећа, већ иу општем макроекономском смислу. У том смислу, потребно је створити поуздану информациону базу која омогућава доношење одлука стратешке природе са одговарајућим информацијама за анализу свих врста социо-економских трендова и ситуација у компанији. Друго питање одражава још једну битну суштину стратешког управљања - његов јасан фокус на будућност. За разуман и реалан одговор потребно је јасно дефинисати и декларисати аспирације, циљеве и методе њихове имплементације. Само у овом случају, читаво предузеће ће функционисати као један организам у жељи да достигне жељену висину. Треће питање стратешког менаџмента је директно повезано са начином имплементације плана. Током ове фазе развоја, претходна два могу бити подвргнута извјесној корекцији због промијењених увјета вањске друштвено-економске околине. У овом трећем стубу глобалног управљања и планирања, можда, лежи најважнија суштина стратешког менаџмента, одражавајући начине спровођења глобалних дугорочних развојних планова. Најважнији алати ове фазе су сви расположиви ресурси предузећа, симетрија вертикале управљања, јасноћа организационе структуре јединица и квалификације руководећег особља, које ће морати да предузму неопходне мере за спровођење изабране стратегије.