Тужба на суду: узорци и обиљежја писања

18. 2. 2019.

Приликом подношења тужбе суду, узорци и примјери који су слободно доступни треба узети у обзир чињеницу да одређивање повољног садржаја суда за подносиоца захтјева зависи од тога колико су увјети увјерљиви и законски компетентни, као и од материјалних доказа. решења. У том смислу, оправдању захтјева и дизајнирању свих процедуралних докумената треба приступити с највећом пажњом.

Садржај изјаве

Дакле, тужба суду, чији се узорци налазе на информативном штанду, налази се у посљедњој просторији, шаље и саставља у складу са захтјевима утврђеним нормама процесног законодавства. Прво, име судског органа (са којим ће се рјешавати тужбени захтјев) и адреса његове локације морају бити евидентирани у изјави поднесеној искључиво у писаном облику.

на судске узорке

Након тога, апликација мора да садржи следеће обавезне податке:

 • податке о тужиоцу (име, адреса, телефон, е-маил);
 • податке о оптуженом (име, адреса, итд.);
 • вредност потраживања (у оним случајевима када је захтев предмет процене).

Надаље, у средишту изјаве је назначено његово име, у којем се сумира његова суштина. У случају истовременог именовања неколико различитих захтева, наслов захтева мора бити уопштен.

Након имена је директан текст изјаве, која наводи:

 • настала је контроверзна ситуација;
 • разлоге који су довели до потоњег;
 • захтјеве које подноси подносилац захтјева;
 • правно образложење ових захтева (позивање на релевантне прописе, судску праксу, итд.).

тужба за судске узорке Потребно је нагласити да су, да би се захтјеви који су садржани у захтјеву пред судом, чији се узорци могу видјети у нашем чланку, сматрати оправданима, прикупити увјерљиви докази који садрже документарне доказе релевантних чињеница и околности. Овакав приступ дозвољава позицији тужиоца да пружи неопходну конкретност и тежину. Сви релевантни докази за случај дати су у пријави одмах након описа ситуације.

Захтеви које је изнио подносилац захтева требало би да буду наведени у последњем делу изјаве, а њихов текст треба да буде изузетно јасан и да не дозвољава двосмислена тумачења. Тужилац може истовремено да поднесе неколико захтева, на пример, поред захтева за развод брака (узорак захтева за развод на суду може се узети из штампане наплате потраживања), услов је да се подели заједничка брачна имовина. У таквим случајевима, сваки од услова треба да буде наведен у посебном параграфу, нумерисаном на одговарајући начин.

Приложени документи

Поред свега наведеног, тужба пред судом, чији узорци и примери писања су доступни сваком адвокату, мора садржати листу документације која се мора приложити тужби. узорак захтјева за развод путем суда

Број докумената чије је обавезно присуство утврђено одредбама процесног права су:

 • копије тужбе о броју субјеката који су директно укључени у суђење;
 • потврду којом се потврђује уплата државне таксе утврђене за разматрање предмета у судским органима (осим у случајевима када је, према законским одредбама, подносилац захтјева ослобођен обавезе плаћања државне накнаде).

Сва остала документација која потврђује тезе подносиоца пријаве и оправдава његову позицију мора бити приложена уз прописно овјерене копије. Такође треба напоменути да у случају процедуралне потребе судски орган има право да тражи наведене документе у изворницима.

Завршетак пријаве

Садржај свих горе наведених тужби пред судом, чији се узорци могу дати у правном савету, мора бити попуњен са следећим обавезним подацима:

 • лично потписан потпис подносиоца пријаве (са декодирањем);
 • ако у име подносиоца пријаве његов заступник дјелује на пуномоћју, тада се означава његов особни потпис (са декодирањем), број и датум издавања пуномоћи;
 • датум извршења захтева.

Примена на арбитражу

Арбитражни суд се бави парничењем различитих врста контраверзних правних односа који настају у процесу привредних и пословних активности од стране правних лица и самосталних предузетника. тужбени захтев пред судом арбитраже

Ако намеравате да поднесете тужбу арбитражном суду (чији се узорак може видети и на информативном штанду који се налази у згради арбитражног суда или на његовој званичној интернет страници), морате разумети да, да би сте испунили све услове, морате испунити све те услове. утврђене законским одредбама за правилно вођење поступка.

Надлежност

Прије покретања суђења, неопходно је рјешавање тако важне околности за каснији ток поступка као и одређивање надлежности тужбеног захтјева. У складу са опште утврђеним правилима, тужба пред арбитражним судом, чији је узорак представљен у чланку, мора се послати органу који се налази на локацији окривљеног. У случају да поступак укључује рјешавање спорних правних односа који се односе на непокретности, тужба се треба послати на локацију потоње. захтјев за узорак пред арбитражним судом

Такође има смисла да се обрати пажња на уговорну надлежност, која претпоставља да се тужба шаље у складу са условима који су садржани у уговору који су закључиле стране у спору.

Садржај изјаве

Као што је утврђено одредбама закона о арбитражном поступку, тужба се саставља искључиво у писаној форми (успут, прописно припремљен узорак апликације пред арбитражним судом може се преузети са интернета) и садржи информације као што су:

 • име арбитражне инстанце којој је захтев упућен;
 • име и локацију подносиоца захтева;
 • име и место окривљеног;
 • Захтеви које је поднио подносилац-тужилац са референцама на релевантне законске одредбе;
 • изјаву о околностима које оправдавају захтјеве;
 • доказе који потврђују законитост околности;
 • вредност потраживања (у случајевима када је захтев предмет процене);
 • обрачун износа који је оптужени теретио (или оспорио);
 • информације о радњама које је тужилац предузео у вези са прелиминарним решењем спора;
 • списак докумената приложених уз захтев.

узорке потраживања у арбитражном суду

Поред свега наведеног, пријава може садржати различите представке, на примјер, о мјерама сигурности. Копије пријаве са свим доступним прилозима треба послати свим странама укљученим у поступак.

Приложена документација

Како процедурална правила предвиђају, а узорци потраживања од арбитражног суда то јасно показују, следећа документа морају бити приложена исправно извршеном захтеву:

 • потврђивање чињенице плаћања државне дужности;
 • потврђивање чињенице слања копија тужбе учесницима;
 • поступање као доказ ваљаности потраживања;
 • приказ информација о странкама у спору (извод из Јединственог државног регистра правних лица / ЕГРИП).

Осигурање потраживања

Иначе, с обзиром на посебности састављања и узорака потраживања пред арбитражним судом, било би корисно поменути такву мјеру утврђену законским одредбама као осигурање потраживања. Његова употреба омогућава спречавање окривљеног да предузме мере да избегне или не испуни захтеве подносиоца захтева. За ово, заједно са главним захтјевом, мора се поднијети додатни захтјев за привремене мјере.

У принципу, изјава пред судом, чији су узорци међусобно слични, не представља никакву тешкоћу. Да бисте постигли позитиван резултат и избегли одбијање да прихватите тужбу, треба да узмете помоћ професионалних адвоката са релевантним процедуралним знањем и праксом парничења.