Врсте друштва и њихове карактеристике

4. 4. 2019.

Друштво и његови знаци

Друштво је постојало од давнина. У ширем смислу, овај концепт укључује интеракцију људи са природом и међу собом, као и начине њихове комбинације. У ужој дефиницији, друштво је представљено као скуп људи који су обдарени сопственом свешћу и вољом и који се манифестују у светлу одређених интереса, расположења и мотива. Свако друштво може да се одликује следећим карактеристикама: име, одрживи и холистички облици интеракције људи, постојање историје стварања и развоја, присуство сопствене културе, самодовољности и саморегулације.

Врсте друштва

Врсте друштва

Историјски гледано, цијела разноликост друштава може се подијелити на три типа: традиционални или аграрни, индустријски, постиндустријски. Сваки од њих има одређене карактеристике и карактеристике које јединствено одвајају један облик. односи с јавношћу од друге. Ипак, типови друштва, иако се разликују једни од других, обављају исте функције као што су производња робе, дистрибуција резултата. радне активности формирање специфичне идеологије, социјализације особе и још много тога.

Карактеристика традиционалног друштва

Карактеристика традиционалног друштва

Овај тип укључује скуп друштвених идеја и начина живота, који могу бити у различитим фазама развоја, али немају довољан ниво индустријског комплекса. Главна интеракција је између природе и човјека, при чему важну улогу игра опстанак сваког појединца. Ова категорија укључује аграрно, феудално, племенско друштво и друге. Сваку од њих карактеришу ниске стопе производње и развоја. Ипак, такви типови друштва имају карактеристичну особину: присуство успостављене друштвене солидарности.

Друштво и његови знаци

Карактеристике индустријског друштва

Има комплексну и довољно развијену структуру, има висок степен специјализације и подјеле радне активности, а има и широко увођење иновација. Индустријски типови друштва формирају се у присуству активних процеса урбанизације, раста аутоматизације производње, масовне производње разних добара, широке примене научних открића и достигнућа. Главна интеракција се дешава између човека и природе, у којој постоји поробљавање света око људи.

Карактеристике постиндустријског друштва

Овај тип људских односа има следеће карактеристике: стварање високо интелигентних технологија, прелазак у услужну економију, контролу над различитим механизмима, успон високообразованих стручњака и доминацију теоријског знања. Главна интеракција се дешава између човека и човека. Природа делује као жртва антропогеног утицаја, стога се развијају програми за минимизирање индустријских отпада и загађења животне средине, као и за стварање високо ефикасних технологија које могу да обезбеде производњу без отпада.