Кршење саобраћајних прописа и функционисање возила кажњиво је законом. Ако је нанета штета здрављу или смрти жртве, као и почињена у стању опијености, за починиоца се примјењују кривичне санкције. Они су одређени чл . . 264 Кривичног закона . Размотрите детаљно стопу. Ст 264 УК РФ

Генерал цомпоситион

Одговорност из чл. 264 Кривичног закона предусматривается для граждан, управляющих трамваем, автомобилем или иным ТС. Руска Федерација обезбјеђује грађанима који управљају трамвајем, аутомобилом или другим возилом. У случају њиховог непоштовања саобраћајних прописа, што има озбиљне посљедице по здравље жртве, проузроковано непажњом, оне се приписују:

  1. Ограничење слободе до 3 литре.
  2. Хапшење до шест месеци.
  3. Присилни рад до 2 литре.
  4. До 2 литре. затвор.

У последња два случаја, у складу са чл. , дополнительно осужденному может быть судом запрещено осуществлять некоторую деятельность или замещать ряд должностей в течение 3 лет. 264 ст. 1 Кривичног законика , додатно осуђено лице може бити забрањено од стране суда да обавља одређене активности или замјењује одређени број радних мјеста на 3 године.

Криминал у алкохолисаном стању

Ако је прекршај правила о саобраћају и редоследа рада возила извршио субјект у стању пијанства, и изазвао озбиљне посљедице по здравље жртве, проузроковане непажњом, кривац се може приписати:

  1. Присилни рад до 3 литре.
  2. До 4 године затвора.

По оцјени суда, ове врсте санкција могу бити допуњене забраном попуњавања одређеног броја радних мјеста или обављањем одређених врста активности за 3 литре. Ст. 264 х 1 УК РФ

Отежавајуће околности

Акти дефинисани у чл. могут повлечь смерть человека. 264 ст. 1 Кривичног законика, може резултирати смрћу особе. У овом случају, кривац се терети:

  1. Присилни рад до 4 литре.
  2. Затвор до 5 година.

Утемељен у трећем ставу чл. может дополняться запретом на ведение некоторой деятельности или замещение определенных должностей в течение 3 л. 264 Кривичног закона Руске Федерације, казна се може допунити забраном обављања неке активности или попуњавањем одређених позиција за 3 литре. Ако је смрт особе проузроковала дјела која су починили кривци у стању опијености, суочава се са до седам година затвора. Поред тога, забрана се може изрећи за обављање одређених врста активности или замјену броја радних мјеста за 3 литре.

Посебно квалификујуће композиције

За акте утврђене првим делом чл. , повлекшие по неосторожности гибель 2 и более лиц, виновному грозят: 264 Кривичног законика , који из нехата проузрокује смрт 2 или више лица, т

  1. Присилни рад до 5 л.
  2. Затвор до 7 година.

Поред тога, може се изрећи забрана замјене постаја одређеног типа или одржавање одређених врста активности за 3 литре. Ако је смрт 2 или више грађана резултат радњи утврђених у првом дијелу чл. , совершенных в состоянии опьянения, виновный может лишиться свободы на 4-9 лет. 264 Кривичног законика извршен у алкохолисаном стању, починилац може изгубити слободу на 4-9 година. Додатно, унутар 3 литре. може му бити забрањено обављање одређених активности или замјена одређених радних мјеста. кршење правила о раду цесте и возила

Нотес

Арт. действует с 1.07.2015 г. В примечаниях к норме дается разъяснение используемым понятиям. 264 Кривичног законика Руске Федерације у новом издању важи од 1. јула 2015. године. Белешке норме дају објашњење коришћених појмова. Посебно се објашњава да такво "друго механичко возило". То могу бити, поготово, самоходна путна грађевина или друга слична машина, трактор, возила, за управљање којима је, према важећим прописима, потребно прибавити права. У белешкама се такође разјашњава појам "опијености". За његово утврђивање чињенице да је грађанин користио супстанце које узрокују пијанство треба успоставити. Одређује се присуством алкохола у концентрацији која прелази дозвољену укупну грешку мерења, како је дефинисано у Кодексу о прекршајима. Интоксикација може бити изазвана узимањем наркотичких / психотропних једињења. Чињеница њиховог присуства у телу утврђује се током медицинске сертификације. Ако субјект није испоштовао законске захтјеве службеника за спровођење закона и одбио да се подвргне испитивању, он је такође признат као пијан. Ст 264 УК РФ са коментарима

Арт. 264 Кривичног законика са коментарима

Злочин, који је предвиђен у поменутој норми, представља задирање у сигурност употребе возила. Додатни објект незаконитих радњи је здравље и живот грађана. Предмет злочина је механичко возило. Први део наводи неке од њих. Конкретно, означено на аутомобилу, трамвај. У белешкама предвиђеним у чл. 264 Кривичног законика, појаснио је појам "другог механичког возила". Није релевантно за прекршај возила, није опремљен мотором. Ако мотор пропадне, а аутомобил се креће ручно, онда се потпуно кршење саобраћајних прописа може оквалификовати као непоштовање правила безбедног превоза (према члану 268). У исто време, ако се возило вуче другом машином, онда је непоштовање утврђених стандарда обухваћено предметним артиклом. Ст 264 УК РФ казна

Специфичности оптужнице

Приликом квалификационих радњи из чл. 264 Кривичног законика Руске Федерације, органи за спровођење закона и суд у својим актима наводе да је непоштовање појединих тачака Правилника дозвољено и проузроковало озбиљне последице или смрт жртве. Такође је потребно описати на који начин је то изражено. Ако се у закључку донесу поједини ставови Правилника, чије је неизвршење у супротности са околностима случаја, утврђеним у суду, из чл. 237, на сопствену иницијативу или захтев странке, овлашћени орган може да врати материјале тужиоцу ради исправке акта и изричитим упућивањем на СДА, непоштовање које проузрокује последице разматране у чл. 264. У исто вријеме, такве радње не би требале бити усмјерене на попуњавање недостатака истраге или истраге, као и на погоршање положаја оптуженог.

Објецтиве парт

Формира се непосредним неизвршењем утврђених правила. У објективном дијелу, наглашена је и штета по здравље жртве, његова смрт или смрт неколико особа. Рад је скуп организационих и техничких мера за коришћење возила, у складу са његовом наменом и могућностима. Непридржавање безбедносних стандарда током њихове примене може се посебно изразити у превозу превеликог терета, преношењу контроле возила на неприкладан предмет, паркирању аутомобила на неприхватљивом месту, вучењу аутомобила на слабом каблу и тако даље. Ст 264 УК РФ у новом издању

Штета по здравље

Не представља кривично дјело за штету коју је сам возач проузрочио. Одговорност за коментарисану стопу долази у случају оштећења здравља околних грађана. Ако непоштовање саобраћајних прописа има посљедице утврђене у различитим дијеловима норме, сви су оптужени за кривца. У овом случају, дјело ће се квалификовати за најозбиљније. Ако је штета нанесена здрављу више грађана, одговорност се налази у првом ставу чл. 264 Кривичног закона. При утврђивању поступака неке особе потребно је утврдити постојање везе између неиспуњавања прометних правила и посљедица.

Способност спречавања несрећа

Приликом одлучивања о вјероватноћи спречавања настанка озбиљних посљедица потребно је полазити од чињенице да се непосредни тренутак настанка опасности утврђује појединачно у сваком случају. Истовремено, узима се у обзир и саобраћајна ситуација која је претходила несрећи. Сматра се да опасност настаје у тренутку када је возач имао објективну могућност да га идентификује. Приликом анализе доказа о одсуству или присуству техничких фактора за спречавање незгода у мраку или са недовољном видљивошћу, потребно је полазити од чињенице да субјект мора изабрати брзину која му осигурава услове у којима може вршити сталну контролу промета. Одговорност за члан 264 Руске Федерације

Оптионал

У неким случајевима може доћи до "излагања" оштећења од стране неколико субјеката. Ако су настале озбиљне посљедице услијед непоштивања тачака саобраћајних прописа од стране двију или више особа, њихове радње се квалификују према норми која се разматра. У овом случају, мора се доказати да је штета по здравље или смрт једне / више жртава била у узрочној вези са кршењем Правилника.