Обрачун нето имовине: општи концепт и формула

20. 2. 2019.

Независни пословни субјекти морају благовремено проценити тренутно стање предузећа. Не мање важан показатељ сматра се инвестициона атрактивност. Економска анализа укључује велики број критерија, међу којима је најважнији показатељ израчунавање нето имовине.

Општа дефиниција

У протеклих неколико година на територији Руске Федерације уведена су нова насеља у предузећима. Рачуноводство нето имовине је одобрено и узето у обзир 1995. године као регулаторно средство. Он је показао потпуну наредбу за формирање могућих промјена у дионичком капиталу. Данас, обрачун нето имовине нема једини исправан приступ одређивању његове номиналне количине. У финансијским извјештајима овај индикатор је приказан у билансу стања под бројем 3, гдје су назначене све промјене у капиталу. Нето имовина у предузећу представља разлику између одређеног износа текућих ресурса компаније и свих обавеза. Тако можете израчунати вриједност компаније или организације која нема дугове. Обрачун нето имовине треба извршити у складу са процедуром наведеном у налогу Министарства финансија бр. Она је валидна и мора се поштовати од свих облика власништва. обрачун нето имовине

Формула за израчунавање нето имовине

Да бисте одредили тачну и тачну вредност овог индикатора, морате да користите ставке биланса стања као што су:

  • Дугорочна средства која су укључена у прве линије извештавања било ког биланса. Укључено овде нематеријална средства улагања у хартије од вриједности, дугорочна финансијска улагања и многе друге ресурсе.
  • Текућа средства. Они се односе на други део биланса стања у предузећу. Приказује залихе, порез на додату вриједност на све набављене материјале, финансијска улагања на кратак рок и готовину. Укупан трошак обртних средстава не укључује текуће трошкове куповине акција друштва, које се планирају у будућности продати или поништити.
  • Дугорочне кредитне обавезе и кредити.
  • Краткорочни дуг предузећа.
  • Обавезе по кредитима банака.
  • Резерва за будуће планиране трошкове.

Да би се израчунала нето имовина, потребно је одузети обавезе од имовине. Ова формула је састављена за предузећа свих облика власништва, осим за осигуравајуће и банкарске организације. рачуноводство обрачуна са оснивачима

Карактеристике рачуноводствених плаћања за осниваче

У рачуноводству постоји посебан рачун број 75, који се зове "Израчуни са оснивачима". Приказује збирне податке о врстама финансијских исплата за учеснике и акционаре. Рачуноводство за насеља са оснивачима користе државна и општинска унитарна предузећа. Тако је могуће водити евиденцију апсолутно свих обрачуна са овлаштеним особама и локалним властима. Рачун 75 укључује следеће подрачуне:

  • "Израчунавање доприноса у акцијски капитал".
  • "Обрачун дохотка."

Приликом отварања било које организације за фиксни износ улагања од оснивача у одобрени капитал унесите податке о задужењу на рачун 75 и кредит на рачун 80 под називом "Темељни капитал". обрачун нето добити

Како израчунати нето профит у предузећу?

У свакој компанији и организацији постоје искусни рачуновође који обављају различите задатке. Цалцулатион нето профит може се тражити одређивање одређеног дијела бруто доходак који треба да остану након одбијања свих текућих и планираних трошкова, пореза и многих других плаћања у буџет. Захваљујући нето добити, финансијски буџет предузећа и разне штедње се формирају унапред.

нето профит

Овај индикатор вам омогућава да одредите дивиденде за акционаре друштва. Свако предузеће може, према сопственом нахођењу, да планира правац коришћења нето добити. Да бисте израчунали профит, морате додати индикаторе као што су финансијски, бруто и оперативни профит. Укупан износ пореза плаћених у државни буџет се одузима од примљеног износа. Садашње законодавство Руске Федерације не успоставља опште прихваћену листу циљева у којима је могуће примити примљени новац.