Социјална интеракција: својства, облици и начини проучавања

25. 5. 2019.

Где год да живимо, шта год да радимо, увек смо некако зависни од друштва. И на микро нивоу (од породице, пријатеља, колега), и на макро - на пример, ми смо повезани са нашом нацијом, са Стате ... Социал интеракција је само манифестација различитих облика контакта између појединаца и социјална интеракција групе, као и резултат ове комуникације. То подразумева постојање две стране - "актера" или актера, као и смисла и сврховитости. То јест, друштвена интеракција може бити само између људи, контакти са животињским светом, са неживим предметима, са природом не улазе у тај концепт.

Мултилевел

Свака особа има одређени род, припада било којој раси, националности, говори један или више језика, у датом тренутку припада одређеној старосној групи. На основу ових параметара, социјална интеракција се може поделити на нивое. На примјер, међуетничка комуникација укључује контакте људи који припадају различитим нацијама с различитим држављанством. форме социјалне интеракције Контакти унутар једне старосне групе разликују се по облику и садржају од интеракција са другим генерацијама. Друге области људске активности такође имају своје карактеристике у односима с јавношћу. На пример политички друштвени интеракција подразумева колизију и размену мишљења и поступака у вези са структуром и структуром: контакти између класа, партија, удружења. Територијално се повезује са таквим концептима као старосједилац, придошлица, емигрант, имигрант и укључује дијалог или сукоб интереса између аутохтоних досељеника и нових долазака.

Облици друштвене интеракције

Научници укључени у ово питање наглашавају смисленост и мотивацију односа с јавношћу. Према облицима, разликују се сарадња (сарадња), конкуренција (ривалство) и конфликт. Ако претпоставимо да је социјална интеракција процес који укључује повратну информацију, размјену мишљења, ставова, снажних императива и емоција, онда се резултат може оцијенити из различитих гледишта. На пример, можемо га посматрати са становишта универзалних вредности и хуманизма. У овом случају, најатрактивнији је облик сарадње, када се очекује заједнички напор да се постигне заједнички добар циљ - развој, побољшање животних услова. Али ако узмемо у обзир социјалну интеракцију са становишта економије, онда је, уз сарадњу, важна конкуренција. социјална интеракција је То сугерише неједнакост, предност једне над другом и могућност избора, дакле, је потицај за развој.

Цонфлицтс

Ако је све мање или више јасно са конкуренцијом и сарадњом, онда контрадикције и облици њихових дозвола заузимају сви - социолози, економисти и политичари. Социјална интеракција у својим реалностима је незамислива без сукоба интереса и сукоба. Само у радовима-утопијама и религијским идејама о рају међу људима нема контрадикција. Тренутно се овај облик социјалне интеракције бави конфликтологијом, која се може сматрати интердисциплинарном науком, јер се ослања на достигнућа психологије, друштвених наука, историје, филозофије, економије и других области знања. Свака група, иу микро и на макро нивоу, настоји да изједначи озбиљност и последице колизија и контрадикција и да пронађе прихватљиве начине за решавање тешких ситуација. Није случајно да се појављују све врсте ствари. социјалне институције посредовање (или посредовање) у рјешавању сукоба. Исто то раде и међународне организације као што су УН.